Rabatter
Föreningsmedlemmar har förmånen att få rabatter vid resande med Tallink-Silja AB och BSL. För mer information se nerdanstående länkar.
Tallink Silja AB, rabatter
BSL, rabatter

Föreningsarbetet
Styrelsen

Annonser