You are currently browsing the category archive for the ‘Nyheter’ category.

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2007 enligt följande:

Margit Rosen Norlin, Nargöföreningen, NACKA
bidrag till renovering av Nargö kyrka
150000 kr

Annonser

För att undrelätta för föreningens medlemmar och för att få ut artiklar och information till medlemmarna tar Nargöföreningen nu sina första steg in på internet.

Kategorier

Annonser