Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2007 enligt följande:

Margit Rosen Norlin, Nargöföreningen, NACKA
bidrag till renovering av Nargö kyrka
150000 kr

Annonser